Biologijos korepetitorius pataria

Biologijos korepetitoriai sako, kad jų pamokos iš tiesų yra puikus pasirinkimas visiems, kurie nori geresnių mokymosi ar egzaminų rezultatų. Tačiau ne vienas biologijos korepetitorius (gamtosmokykla.com) taip pat pabrėžia, kad efektyvus mokymasis ir maksimali nauda bus užtikrinta tik po to, kai bus atlikti tam tikri darbai. Kokie? 

Įvertintas pasiekiamas lygis

Daugelis puikiai žino posakį apie tai, kad, jei nori kur nors nueiti, visų pirmiausia, turi aiškiai suvokti, kur šiuo metu esi. Šis posakis tikrai tinka ir tuo atveju, kai kalbame apie efektyvų mokymąsi. Ne vienas biologijos korepetitorius pažymi, jog siekiant užtikrinti efektyvų mokymąsi ir geriausius rezultatus, pirmiausia turėtų būti įvertintas mokinio pasiekimų lygis. Taigi, tai yra vienas darbų, kurį būtina atlikti pirmiausia.

Sudaroma individuali programa

Dėmesį verta atkreipti ir į tai, kad mokinių pasiekimų lygiai ir norimi pasiekti tikslai, taip pat labai dažnai būna skirtingi. Taigi, jei skirtingu pasekmių lygiu pasižymintys ir skirtingus tikslus turintys mokiniai bus mokomi pagal vieną ir tą pačią programą, nesunku nuspėti, kad ne tik mokymosi procesas nebus labai kokybiškas, bet ir tikrai neaišku, ar apskritai pavyks pasiekti tikslus. Taigi, dar vienas darbas, kuris taip pat turėtų būti atliktas kuo greičiau, yra individualios programos sudarymas. 

Atvirų durų politikos taikymas

Dar vienas dalykas, kuris taip pat turėtų būti įgyvendintas jau nuo pat pačios pirmos pamokos, yra atvirų durų politikos taikymas. Tai reiškia, kad mokinių tėveliai taip pat yra įtraukiami į vaiko pasiekimų stebėjimą. Taigi, papildomos pamokos tampa procesu, kuriame tam tikra prasme dalyvauja visos trys šalys: biologijos korepetitorius, mokinys ir jo tėveliai. 

Žinių, įgytų mokykloje, derinimas

Vykstant papildomoms pamokoms, labai svarbu atsižvelgti ir į dar vieną dalyką, tai – žinios, kurios gaunamos mokykloje pamokų metu.

Taigi, apibendrinant galima daryti, jog norint užtikrinti mokymosi proceso efektyvumą bei geriausius rezultatus, būtina atlikti tam tikrus darbus ir paisyti taisyklių: nustatyti mokinio žinių lygį; sudaryti individualią mokymosi programą; taikyti atvirų durų politiką bei atsižvelgti į mokykloje gaunamas žinias.